ประกาศรับสมัครงานควรเขียนอะไรบ้าง 

ประกาศรับสมัครงาน

การเขียนประกาศรับสมัครงาน ถือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆ คนรู้สึกกังวล เพราะเกรงว่าเมื่อเขียนไปแล้ว จะไม่ได้งานตามที่ต้องการ แต่อย่างไรก็ดี สำหรับคนที่มีหน้าที่เขียนประกาศแล้วล่ะก็ สิ่งที่สำคัญมากที่สุด ก็คือการพยายามมองหาแหล่งให้การเรียนรู้ว่าประกาศสมัครงานนั้นจะต้องเขียนอะไรไปบ้าง และการเขียนประกาศเพื่อรับสมัครงานนั้น มีดังต่อไปนี้ 

1.เขียนตำแหน่งให้ชัดเจน 

สำหรับหลักการแรกที่ควรทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุดก็คือการเขียนตำแหน่งของงานให้มีความชัดเจน ชื่อของตำแหน่งงาน เป็นชื่อที่เราเอาไว้คัดกรองเวลาที่คนซึ่งกำลังมองหางานจะใช้ในการหางาน เวลาเราเขียนประกาศ สิ่งสำคัญก็คือใช้ตำแหน่งงานที่เข้าใจได้แบบง่ายดาย อีกทั้งก็จะต้องบอกให้รู้ด้วยว่าขอบเขตหรือความรับผิดชอบของงานนั้นมีอะไรบ้าง  

2.รายละเอียดของงาน 

บางครั้งตำแหน่งงานก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะบอกว่าในตำแหน่งงานจะต้องทำอะไรบ้าง ดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือ การเขียนรายละเอียดของงานให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเน้นไปที่วัตถุประสงค์ของการรับสมัครงานในด้านนี้ รวมไปถึงเป้าหมาย และขอบเขตของความรับผิดชอบ อย่าลืมเขียนด้วยว่าฝ่ายที่เราจะคนมาทำงานใหม่ไปร่วมงานด้วยมีฝ่ายใดบ้าง 

3.มีการระบุถึงทักษะที่ต้องการ 

ทักษะในการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ดังนั้นสิ่งที่ผู้รับสมัครงานทุกคนควรจะมีก็คือการระบุถึงทักษะที่เราต้องการในตัวคนทำงานของเรา อย่าลืมเขียนทักษะ เช่นหากว่าต้องการคนที่เขียนภาษาอังกฤษเก่งๆ ก็ให้เลือกเป็นการระบุไปโดยตรง หรือในบางกรณีที่เราอยากได้คนที่สื่อสารเก่งๆ ก็ควรเขียนไปอีกเช่นกัน เพื่อให้เราไม่เสียเวลาคัดกรองใบสมัครงานที่นานเกินสมควร หรือบางทีก็อาจจะเสียเวลาสอบสัมภาษณ์อีกด้วย 

4.เขียนสวัสดิการ 

สวัสดิการ และเงินเดือนคือสิ่งที่จะต้องระบุในใบประกาศรับสมัครงาน เพื่อให้ทางผู้สมัครนั้นสามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำงานที่นี่ดีหรือไม่ อย่างไร การเขียนสวัสดิการเองก็ควรจะเขียนให้ครบถ้วน ทั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการรักษาพยาบาล กี่บาทต่อปี รวมไปถึงสวัสดิการตรวจสุขภาพ(ถ้ามี) 

5.สถานที่ทำงาน 

สถานที่ทำงานเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะต้องให้ผู้สมัครรู้ก่อนเป็นอันดับต้นๆ ยิ่งหากว่าเป็นการไปทำงานต่างจังหวัด เช่น ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ก็ยิ่งต้องแจ้งไว้ก่อนควบคู่กับตำแหน่งงานเลยก็ว่าได้ เพราะส่วนมาก ผู้สมัครมักจะคาดหวังงานในกรุงเทพมหานคร 

และนี่ก็คือสิ่งที่หลายๆ คนนั้น ควรทำความเข้าใจในการเขียนประกาศรับสมัครงานหากว่าเราอยากให้มีคนมาทำงานกับเราจำนวนมาก เราก็ควรเขียนให้ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในภายหลังนั่นเอง