Tag: ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานควรเขียนอะไรบ้าง ประกาศรับสมัครงานควรเขียนอะไรบ้าง 

การเขียนประกาศรับสมัครงาน ถือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆ คนรู้สึกกังวล เพราะเกรงว่าเมื่อเขียนไปแล้ว จะไม่ได้งานตามที่ต้องการ แต่อย่างไรก็ดี สำหรับคนที่มีหน้าที่เขียนประกาศแล้วล่ะก็ สิ่งที่สำคัญมากที่สุด ก็คือการพยายามมองหาแหล่งให้การเรียนรู้ว่าประกาศสมัครงานนั้นจะต้องเขียนอะไรไปบ้าง และการเขียนประกาศเพื่อรับสมัครงานนั้น มีดังต่อไปนี้  1.เขียนตำแหน่งให้ชัดเจน  สำหรับหลักการแรกที่ควรทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุดก็คือการเขียนตำแหน่งของงานให้มีความชัดเจน ชื่อของตำแหน่งงาน เป็นชื่อที่เราเอาไว้คัดกรองเวลาที่คนซึ่งกำลังมองหางานจะใช้ในการหางาน เวลาเราเขียนประกาศ สิ่งสำคัญก็คือใช้ตำแหน่งงานที่เข้าใจได้แบบง่ายดาย อีกทั้งก็จะต้องบอกให้รู้ด้วยว่าขอบเขตหรือความรับผิดชอบของงานนั้นมีอะไรบ้าง   2.รายละเอียดของงาน  บางครั้งตำแหน่งงานก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะบอกว่าในตำแหน่งงานจะต้องทำอะไรบ้าง ดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือ การเขียนรายละเอียดของงานให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเน้นไปที่วัตถุประสงค์ของการรับสมัครงานในด้านนี้ รวมไปถึงเป้าหมาย และขอบเขตของความรับผิดชอบ อย่าลืมเขียนด้วยว่าฝ่ายที่เราจะคนมาทำงานใหม่ไปร่วมงานด้วยมีฝ่ายใดบ้าง  3.มีการระบุถึงทักษะที่ต้องการ  ทักษะในการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ดังนั้นสิ่งที่ผู้รับสมัครงานทุกคนควรจะมีก็คือการระบุถึงทักษะที่เราต้องการในตัวคนทำงานของเรา อย่าลืมเขียนทักษะ [...]