Day: May 17, 2022

air dryer

air dryer คืออะไร มีกี่แบบ เลือกแบรนด์ไหนดีที่สุดair dryer คืออะไร มีกี่แบบ เลือกแบรนด์ไหนดีที่สุด

air dryer  คือ เครื่องทำลมแห้ง ทำงานคู่กับปั๊มลม หน้าที่คือการลดน้ำและความชื้นที่ปะปนมาในระบบของลมอัด ทำให้ได้ลมที่สะอาดปราศจากความชื้น ลมที่ได้จากเครื่องปั๊มลมโดยตรงจะมีความชื้นอิ่มตัว 100% ความชื้นที่อยู่ในลมจะเกิดเป็นหยดน้ำภายในระบบลม เมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงหยดน้ำและลมชื้นจะสร้างความเสียหายให้กับระบบลม เครื่องจักร อีกทั้งยังมีโอกาสเกิดความเสียหายกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ด้วย ดังนั้น เครื่องทำลมแห้งจึงออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำให้ลมสะอาดปราศจากความชื้นสามารถนำไปใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ เครื่องทำลมแห้งมีกี่ประเภท เครื่องทำลมแห้งหรือ air dryer ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 1. เครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยาทำความเย็น Refrigerated Air Dryer เครื่องทำลมแห้งชนิดใช้น้ำยาแอร์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้คู่กับปั๊มลม [...]